WSPARCIE RENOWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

WSPARCIE RENOWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 06 czerwca 2024r. w Wieliczkach Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” Jarosław Franczuk na prośbę Wójta gminy Wieliczki Marka Dobrzynia oraz księdza proboszcza tutejszej parafii rzymskokatolickiej  ks. Antoniego Sawickiego spotkał się ze specjalistą renowacji dawnych instrumentów

R U S Z A M Y Z E S Z K O L E N I A M I N O W E G O L S R !

R U S Z A M Y    Z E    S Z K O L E N I A M I   N O W E G O    L S R !

W ramach kampanii informacyjnej na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru EGO (LSR) – w czwartek 16.05.2024 r. – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców tj. organizacji pozarządowych. W