BIURO STOWARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO”

czynne:  poniedziałek-piątek  w godz. 08.00 do 16.00

Plac Wolności 2, pokój nr 1
19 – 400 Olecko
tel./fax 87 610 11 83

www.liderwego.pl e-mail: biuro@liderwego.pl