WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „LIDER W EGO” 24.04.2024R.

W środę 24. kwietnia br. w siedzibie LGD „Lider w EGO” odbyło się Walne Zebranie Członków. Celem było podjęcie szeregu uchwał mających na celu uporządkowanie podstawowych dokumentów stowarzyszenia: Statutu, regulaminów obrad WZC, regulaminu Zarządu i Rady. Zmiany te spowodowane są dostosowaniem tych dokumentów do nowego okresu programowania unijnego zawartego w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027.

Ponadto Zarząd przedstawił do zatwierdzenia procedury oceny i wyboru operacji w ramach wsparcia na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 naszego Stowarzyszenia.

W kolejnym okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zostały przeznaczone środki na tak zwane „granty”, czyli operacje, które w większym stopniu umożliwią społeczności lokalnej, stowarzyszeniom skorzystać ze środków w wysokości od 5 tys. – 20 tys. zł.

Prezentacja z WZC

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „LIDER W EGO” 24.04.2024R.