WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 30 SIERPNIA 2021 R.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr: – 1/2021 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach