WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EGO KRAINA BOCIANA OKAZJĄ DO ZAPREZENTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ LGD

W dniu 8 lutego 2024 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

Zebranie miało na celu zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności za 2023 rok oraz omówienie projektów strategicznych EGO z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur, w tym głównie przygotowania dokumentacji do zadania dotyczącego budowy dróg oraz szlaków i tras rowerowych.

Korzystając z okazji Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” przedstawił założenia nowego LSR i możliwości skorzystania z dotacji w przedsięwzięciach przez gminy, stowarzyszenia, fundacje, parafie oraz firmy i osoby fizyczne. W załączeniu prezentacja dotycząca planowanych przedsięwzięć – TU.

Stowarzyszenie jest związkiem gmin, miast-gmin Olecko i Gołdap , miasta Ełk oraz powiatów EGO, które m.in. wspiera rozwój samorządności, reprezentuje interesy należących do niego samorządów EGO.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EGO KRAINA BOCIANA OKAZJĄ DO ZAPREZENTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ LGD