WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 19 SIERPNIA 2022R.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 1/2022 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej oraz oraz nr 2/2022 z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i