SZKOLENIE W SIEDZIBIE LGD „LIDER W EGO” – NOWEFIO, NOWA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

SZKOLENIE W SIEDZIBIE LGD „LIDER W EGO” – NOWEFIO, NOWA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” obecnie jest w końcowym etapie opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Korzystamy z każdej okazji konsultacji społecznych, które wpłyną na ostateczny kształt tego dokumentu. W ramach partycypacji społecznej zaprosiliśmy