Wyniki oceny operacji i dokumenty z posiedzenia Rady, które odbyło się 24 października 2018 r.

Wyniki oceny operacji i dokumenty z posiedzenia Rady, które odbyło się 24 października 2018 r.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 1/2018 z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, Cel ogólny 1 LSR: Rozwój lokalnej gospodarski LGD „Lider w EGO” w

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze