UWAGA – Zaktualizowana instrukcja wypełniania WoPP do poddziałania 19.2

W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian: usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj” doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową; w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016 – Wzmocnienie kapitału społecznego. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze wniosków:

Ogłoszenie o naborze nr 5/2016 – Wzmacnianie kapitału społecznego. Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze wniosków: