NOWY SAMOCHÓD OSP BORZYMY GM. KALINOWO

W piątek, 20 stycznia br. w Borzymach, gm. Kalinowo, przekazano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej nowy samochód pożarniczy. Jest to tzw. średni samochód ratowniczo-gaśniczy, marki VOLVO, którego łączny koszt wyniósł 924 960 złotych, zakupiono dzięki rządowo-samorządowemu montażowi finansowemu, a zastąpił samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz z roku 1984. Środki finansowe w kwocie 500 000 zł pochodziły z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a pozostała kwota 424 960 zł pochodziła z budżetu Gminy Kalinowo.

W uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych.

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” przekazał informacje dotyczące możliwości współpracy z LGD w zakresie pozyskiwania środków na działania społeczno-kulturalne przez organizacje społeczne, w tym OSP, w kolejnym okresie programowania. Zaprosił do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

NOWY SAMOCHÓD OSP BORZYMY GM. KALINOWO