SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OSP Z GMINY EŁK

Na obszarze gminy Ełk działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Straduny, Woszczele, Rożyńsk, Chełchy, Nowa Wieś i Mrozy. Wszystkie jednostki są w systemie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli spełniają wymagania dotyczące dobrego wyposażenia oraz wyszkolenia strażaków.

Spotkanie poświęcone było wyborowi władz gminnych i ich przedstawicieli w Zarządzie Oddziału Powiatowego. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został Wójt Tomasz Osewski.

W trakcie spotkania Prezes Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” przestawił ideę działania Stowarzyszenia i możliwości wsparcia stowarzyszeń, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Zachęcił OSP do rozszerzenia działań na rzecz lokalnej społeczności, jej integracji oraz współpracy międzypokoleniowej.  Przedstawiciele ustalili, że zostanie dla OSP zorganizowane szkolenie w zakresie pisania projektów i zakresu wsparcia.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OSP Z GMINY EŁK