Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne z siedzibą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do wypełnienia ankiety online na temat wolontariatu. Chcemy zbadać, jaka jest skala korzystania przez organizacje pozarządowe z nieodpłatnej pracy ochotników, a także jakie potrzeby mają organizacje w tej dziedzinie. Pozyskane w toku badania informacje wykorzystamy opracowując raport na temat wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim. Wyniki ankiety posłużą też do planowania i wdrażania programów wspierających rozwój organizacji obywatelskich w naszym regionie.

Udział w badaniu jest anonimowy. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut (nie licząc ewentualnego czasu na przygotowanie danych). Prosimy o zadbanie, aby Państwa organizacja wypełniła formularz jeden raz.
Na odpowiedzi czekamy do 7 lutego 2023 r.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/cBG5RWXqaPkU3ewS6

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Izabelą Jurzyńską, tel. 660 089 163, e-mail: i.jurzynska@eswip.pl

lub Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl

Badanie prowadzimy w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.Pozdrawiam

Marek Jurzyński

BADANIE WOLONTARIATU