Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

LGD „Lider w EGO” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego na spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

 W załączniku przesyłamy plakat z informacją o miejscu oraz terminie spotkań w każdej z 11 gmin, należących do obszaru EGO.

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji wśród Państwa znajomych.

Celem spotkań będzie przedstawienie głównych zagadnień dotyczących realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2023-2027, analizie potencjału, potrzeb rozwojowych, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR. Podczas konsultacji będzie można poznać założenia nowego okresu programowania oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy tych spotkań otrzymają także szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Operacje w kolejnym okresie programowania będą realizowane w następujących zakresach wsparcia:

I. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki (w szczególności podejmowanie i rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwijanie przedsiębiorstw społecznych);

II. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (w szczególności gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych)

III. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych;

IV. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności;

V. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

VI. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

VII. Kształtowanie świadomości obywatelskiej (o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego);

VIII. Włączenie społeczne osób w niekorzystniej sytuacji.

 Terminarz spotkań:

Poniedziałek, 19 września 2022 r.:
godz. 16-18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A

Wtorek, 20 września 2022 r.:
godz. 10-12:00 Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14
godz. 16-18:00 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, ul. Sportowa 2

Środa, 21 września 2022 r:
godz. 10-12:00 Sala Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, ul. Szkolna 1
godz. 16-18:00 Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 46

Czwartek, 22 września 2022 r.:
godz. 10-12:00 Siedziba LGD „Lider w EGO” w Olecku, Plac Wolności 2
godz. 16-18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, ul. Lipowa 33

Piątek, 23 września 2022 r.:
godz. 10-12:00 Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, ul. Ełcka 8
godz. 15-17:00 Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, Świętajno 22

Wtorek, 27 września 2022 r.:
godz. 13-15:00 Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie, ul. Mazurska 8

Środa, 28 września 2022 r.:
godz. 11-13:00 Dom Spotkań z Kulturą w Prostkach, ul. 1 Maja 34

Zachęcamy do udziału w konsultacjach – razem decydujmy o przyszłości naszych gmin!

 

Plakat do pobrania

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027