WIZYTA PRZEDSTAWICIELI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OBSZARZE LGD „LIDER W EGO”

W dniach 7-9 września 2022r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowało pobyt 28-osobowej grupy na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”. Wyjazd studyjny od lat jest nieodłącznym elementem konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich, reprezentanci gmin biorących udział w konkursie rokrocznie wspólnie nabywają nowych doświadczeń, wymieniają dobre praktyki i integrują się podczas wspólnego trzydniowego wyjazdu.

Plan pobytu grupy został przygotowany przez biuro LGD „Lider w EGO” i uzgodniony z organizatorem. Celem naszym było podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Organizatorom zależało na poznaniu projektów związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności (odnawialne źródła energii, alternatywne źródła dochodu na wsi, inteligentne wioski) oraz upowszechnianiem wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy mieli okazję poznać aktywne społeczności, dobre praktyki i ciekawe przykłady wykorzystania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na początek wizyty gościliśmy w Domu Spotkań z Historią w Prostkach. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Rafał Wilczewski oraz Monika Niedzielewska i Helena Penkiewicz. Goście mogli zapoznać się z projektem instalacji ogniw fotowoltaicznych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej w gminie Prostki i korzyściach finansowych dla mieszkańców i budżetu gminy. Następnie goście zwiedzili „promenadę” nad rzeką Ełk i zapoznali się z licznymi projektami, które zostały tu zrealizowane przez gminę oraz Stowarzyszenie „Nasze Prostki”.

Po południu przejechaliśmy do Pijalni Wód i Tężni w Gołdapi. Tu zaprezentowano i zwiedzono kompleks uzdrowiskowy jako przykład właściwego wykorzystania możliwości przemiany wizerunku miasta na uzdrowisko.

W kolejnym dniu odwiedziliśmy siedzibę Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Prezes Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” przedstawił założenia i zrealizowane cele operacji własnej LGD – „Puszcza Romincka – coś pięknEGO”. Następnie przejechaliśmy do Lenkupi do przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” do restauracji Ale Micha prowadzonej przez Bożenę Mikielską. Tu zjedliśmy obiad w kartaczami i zapoznaliśmy się z pieczeniem sękacza na ogniu.

Kolejnym punktem były odwiedziny w punkcie informacji turystycznej prowadzonym przez Fundację Regionu Gołdap, w którym można było zapoznać się z atrakcjami regionu i kupić ciekawe pamiątki regionalne. Po czym udaliśmy sie na safari, w trakcie którego podziwialiśmy zwierzęta naszych pól i lasów oraz egzotyczne z innych kontynentów. Wracając w świetlicy wiejskiej w Sypitkach korzystaliśmy z gościny na kolacji przygotowanej przez KGW Sedranianki pod wodzą Prezes KGW Jolanty Sojko. Do kolacji przygrywał i śpiewał zespół Sedranianki wraz z Jadwigą Wasilewską.

W trzecim, ostatnim dniu pobytu goście zwiedzili Muzeum Historyczne w Ełku i skorzystali z przejazdu kolejką wąskotorową do Sypitek.

Jako organizatorzy pobytu dziękujemy V-ce Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Adamowi Krzyśkowowi oraz Z-cy Burmistrz Gołdapi Joannie Łabanowskiej za współuczestnictwo w wydarzeniu i udzielone informacje o działaniach samorządu na rzecz społeczności lokalnych.

Dziękujemy także Panu Marcinowi Rzońca z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za udaną współprace i wybór naszego LGD w celu realizacji wyjazdu.

A tak o wizycie piszą nasi goście z Warszawy: https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/po-doswiadczenia-na-mazury-garbate

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OBSZARZE LGD „LIDER W EGO”