KURS MOTOROWODNY DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROW
Stowarzyszenie Sportowe Pasje zaprasza do udziału w KURSIE MOTOROWODNYM, który zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Bezpiecznie nad wodą w LGD Lider w EGO”.
Miejsce przeprowadzenia kursu oraz egzaminu: Przystań Sportowe Pasje, Ełku, ul. Nadjeziorna 2.
Dofinansowaniem możemy objąć mieszkańców obszarów wiejskich.
Udział w kursie możliwy jest dla osób, które na dzień egzaminu, tj. 17 września ukończyły 14 lat.
W ramach kursu oferujemy:
– materiały dydaktyczne,
– zajęcia praktyczne na różnych rodzajach łodzi: RIB, motorówka 220kM, skuter wodny.
Działanie to organizujemy dzięki dofinansowaniu z funduszów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich., o które wnioskowaliśmy poprzez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” – dziękujemy za wsparcie.
Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do kontaktu.
Tel. 735017771.
KURS MOTOROWODNY DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROW