WARSZTAT REFLEKSYJNY Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZA 2022 ROK

Jednym ze zobowiązań Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego za poprzedni rok.  Warsztat refleksyjny jest formą monitorowania i ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego. W bieżącym roku do udziału w warsztacie refleksyjnym zaprosiliśmy szersze niż zazwyczaj grono naszych członków. Wzięło w nim udział ponad 40 osób. W jego trakcie zapoznano zabranych z przeprowadzoną ewaluacją ex-post, wykonaną przez firmę zewnętrzną oraz rekomendacjami, które zostały przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Samorządu Województwa.

Uczestnicy dokonali oceny realizacji strategii za 2022 rok i zawarli szereg rekomendacji.

W załączeniu sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego.

WARSZTAT REFLEKSYJNY Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZA 2022 ROK