FORUM LOKALNE 24 LUTEGO 2023R. – WYPEŁNIJ I ODEŚLIJ FISZKĘ PROJEKTOWĄ

W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców terenu EGO fiszki projektowej, która pozwoli nam pozyskać informacje na temat Państwa potrzeb w zakresie realizacji przez LGD „Lider w EGO” projektów ze środków unijnych w przyszłej perspektywie. Zależy nam na tym, aby wydatkowanie nowych środków odpowiadało prawdziwym potrzebom mieszkańców. Państwa opinia będzie kluczowa przy ustalaniu celów oraz przedsięwzięć planowanych w ramach nowej LSR.

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 24 lutego br. odbyło się Forum Lokalne, w trakcie którego przedstawiliśmy zakresy wsparcia, które będą możliwe w realizacji Wspólnej Polityki Rolnej na kolejny okres programowania unijnego:

1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki przez:
podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej
rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.
2. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych:
gospodarstw agroturystycznych
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych.
3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.
4. Poprawa dostępu do usług lokalnych społeczności
(z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych i operacji pkt. 1-2).
5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi.
6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.
7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej
(o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, bigospodarki i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego).
8. Włączenie osób w niekorzystnej sytuacji.

LGD Lider w EGO przyjmie do realizacji trzy cele, do których należy przyporządkować przedsięwzięcia w tworzonej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym celu kierujemy do Państwa pytanie w postaci fiszki projektowej, którą po wypełnieniu należy przesłać na adres biuro@liderwego.pl

Fiszka projektowa LGD Lider w EGO

FORUM LOKALNE 24 LUTEGO 2023R. – WYPEŁNIJ I ODEŚLIJ FISZKĘ PROJEKTOWĄ