Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr:
– 1/2021 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Cel ogólny nr 1. Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023r., Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości, Przedsięwzięcie LSR 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO,
– 2/2021 w zakresie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Cel ogólny nr 2. Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO” do 2023 r., Cel szczegółowy 2.1 Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Przedsięwzięcie LSR 2.1.1. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.
– 3/2021 z zakresu wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Cel ogólny nr 3. Wzmocnienie kapitału społecznego i aktywności mieszkańców LGD „Lider w EGO” do 2023 r., Cel szczegółowy 3.1 Wsparcie inicjatyw na rzecz partnerskiej współpracy społeczności lokalnej w realizacji LSR, Przedsięwzięcie LSR 3.1.1. Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego.
W załącznikach protokół oraz listy z wyborem operacji:

Protokół posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych PD

Lista opercji niewybranych_PD

Lista operacji wybranych w naborze na ogólnodostępna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

Lista operacji wybranych w naborze na inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego

Lista operacji zgodnych z LSR _pozytywnie ocenionych _PD

Lista operacji zgodnych z LSR – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

Lista operacji zgodnych z LSR – Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego

Wzór protestu-1

WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 30 SIERPNIA 2021 R.