Wypoczynek w formie kolonii 2021 w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników w kwocie 750,00zł na każdego uczestnika.

 

Organizator wypoczynku:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

 

Wypoczynek w formie kolonii 2021 w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników w kwocie 750,00zł na każdego uczestnika.