Szanowni Państwo,

Zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się we środę, 31 maja 2023 r.
o godzinie 12:00
 w biurze LGD przy ul. Mickiewicza 15 (IX piętro) w Ełku.

 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala się na dzień 31 maja 2023 r. o godzinie 12:16 zgodnie  z § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia oraz §1 pkt 3 Regulaminu Obrad WZC.

W załącznikach proponowany porządek obrad oraz regulamin obrad WZC.

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 maja 2023r.
do godz. 14:00  na adres email: biuro@liderwego.pl lub pod nr telefonu: (87) 610 11 83.

W przypadku delegowania innej osoby, przypominam o możliwości pisemnego upoważnienia do reprezentacji w pełnym zakresie.

 Liczę  na Państwa niezawodną obecność.

 Z poważaniem 

Prezes Zarządu

 (-)Jarosław Franczuk

Walne Zebranie – porządek

Regulamin_obrad_WZC

ZAPRASZAM NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „LIDER W EGO”