GRY WIELKOFORMATOWE PRZEKAZANE PRZEDSZKOLOM

W dniu 23 listopada 2022r. w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Krasnal” w Olecku, przy ul. Zielonej 1 odbyło się szkolenie dla wychowawców przedszkoli w zakresie edukacji ekologicznej najmłodszych. Spotkanie otworzył i poprowadził Pan Jarosław Franczuk – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” .
Nasze Stowarzyszenie zakupiło 11 gier wielkoformatowych ( 4x4m) i przekazało je dla gminnych przedszkoli samorządowych z terenu naszego obszaru działania – 3 powiaty (ełcki, olecki i gołdapski z wyłączeniem miasta Ełk).
Gra pod nazwą „SEGREGUJ ODPADY” zapewnia zarówno wspaniałą zabawę jak i uczy właściwych zachowań proekologicznych.
Przekazanie gier było połączone z zajęciami pokazowymi dla wychowawców przedszkoli.
Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem zaoferował nam Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, a szkolenie i pokaz poprowadziła Pani Edyta Musialik , która jest doradcą metodycznym. Na naszym wydarzeniu obecna była Pani Sylwia Wieloch – zastępca burmistrza Olecka. Chcieliśmy bardzo podziękować dyrekcji Przedszkola „Krasnal” za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia oraz użyczenie sali szkoleniowej.
Zakup gier oraz szkolenie było częścią projektu współpracy „Wiem, czym oddycham” w ramach poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

GRY WIELKOFORMATOWE PRZEKAZANE PRZEDSZKOLOM