Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborach nr 1/2020, 2/2020, 3/2020 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Cel ogólny nr 1. Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023r., Cel szczegółowy 1.2. Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego w zakresie:

Przedsięwzięcie LSR 1.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w obszarze produktu i przetwórstwa lokalnego – Nabór nr 1;

Przedsięwzięcie LSR 1.2.2. Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych – Nabór nr 2 i Nabór nr 3

W załącznikach protokół oraz listy z wyborem operacji:

Protokół posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych na tworzenie lub rozwój inkubatorów

Lista operacji wybranych na wspieranie współpracy

Zgodność z LSR – Inkubator

Zgodność z LSR – sieć

WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 14 MAJA 2020 R.