Kolejne umowy podpisane

Dziewięciu beneficjentów z terenu naszego LGD „Lider w EGO” podpisało umowy i mogą przystąpić do realizacji swoich operacji: Romatowska Sylwia, Romatowski Sebastian, Mazurczyk Wioletta, PPHU Export-Import Dariusz Wojciech Kowalewski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Parafia w Starych Juchach, Stowarzyszenie „Nasze Świętajno”, Ochotnicza Straż

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji LGD „Lider w EGO”

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grypy Działania „Lider w EGO”, rozdział II. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, §4.  27.04.2017 r. – publikacja propozycji zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji