Ogłoszenie o naborze nr 4/2016 – Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze wniosków:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze wniosków:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze wniosków: