KONCEPCJE „SMART VILLAGE” – POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI SWOJEGO OTOCZENIA

KONCEPCJE „SMART VILLAGE” – POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI SWOJEGO OTOCZENIA

Koncepcja inteligentnej wioski („smart village”) to odpowiedź na problemy współczesnych wsi – depopulację, starzejące się społeczeństwo, niedoinwestowanie, wyludnienie, przepaść cyfrową, czy niewystarczającą liczbę ofert pracy. Istotą są innowacyjne działania, kreowane przez społeczność. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym