WSPARCIE RENOWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 06 czerwca 2024r. w Wieliczkach Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” Jarosław Franczuk na prośbę Wójta gminy Wieliczki Marka Dobrzynia oraz księdza proboszcza tutejszej parafii rzymskokatolickiej  ks. Antoniego Sawickiego spotkał się ze specjalistą renowacji dawnych instrumentów organowych Romualdem Greissem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Wieliczkach oraz na terenie kościoła. W jego trakcie omówiono możliwości ubiegania się parafii o dofinansowanie remontu i konserwacji zabytkowych organów znajdujących się w miejscowym kościele.

Zarówno budynek jak i znajdujące się w nim organy są wpisane do rejestru zabytków. Organy znajdujące się w kościele wykonane zostały w 1791r przez Geeperta i ozdobione w 1959r rokokową ornamentyką Schirwindt ( która zachowała się do dziś). Ich kontuar w 1908 roku zbudował mistrz organów Nowak z Królewca.

Prezes J. Franczuk określił zasady i wymagane dokumenty, które są podstawą do ubiegania się o dotację na renowację zabytków ruchomych z LGD „Lider w EGO”.

 

WSPARCIE RENOWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU