SEMINARIUM W.-M. ODR DOTYCZĄCE SMART VILLAGE W ŁĘKUKU

Dnia 4 czerwca 2024 Lokalna Grupa działania na zaproszenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oddział w Olecku, Lokalna Grupa Działania wzięła udział seminarium pt. „Smart Village –  wyzwaniem dla poprawy jakości życia”.

Z uwagi na to, iż będzie szansa pozyskania środków finansowych poprzez Lokalną Grupę Działania na przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi, Prezes Stowarzyszenia przedstawił możliwości wsparcia w tym zakresie w ramach pomocy Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność. Była to doskonała okazja do zapoznania potencjalnych beneficjentów z tematem i procedurami w zakresie składania wniosków oraz bezpośrednia okazja do wymiany doświadczeń, konsultacji i zapytań w zakresie inteligentnych wsi. Przedmiotem wystąpień było również przekazanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie rozwoju koncepcji Smart Villages na obszarach wiejskich.

Przekazana w trakcie seminarium wiedza miała na celu ukazanie i zachęcenie do podniesienia norm życia obecnych i przyszłych pokoleń, że warto żyć w inteligentnej wsi oraz samemu być smart. Zamysł stworzenia inteligentnej wsi opiera się przede wszystkim na ludziach. Smart Villages to głównie zmiana mentalna połączona z edukacją.

Problematyka seminarium skierowana została głównie do: sołtysów, liderów społeczności wiejskiej, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i doradców.
SEMINARIUM W.-M. ODR DOTYCZĄCE SMART VILLAGE W ŁĘKUKU