LGD „LIDER W EGO” PRZYSTĘPUJE DO PROJEKTU ECO-READY MASURIA

14 czerwca Prezes LGD oraz członkowie Stowarzyszenia, w związku z podpisaną umową współpracy z programu Unii Europejskiej, wzięli udział w rozmowach związanych z projektem ECO-READY MASURIA. Celem spotkania było omówienie zagadnień oraz czynności w zakresie badań naukowych i innowacyjnych mający na celu zbadanie przystosowania się rolnictwa do zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk klimatycznych, służący zmniejszeniu podatności systemu żywnościowego na zagrożenia i umożliwienie wczesnego dostosowania się do pojawiających się wyzwań (wyzwania społeczno-ekologiczne, różnorodność biologiczną, politykę opartą na danych, zrównoważoną przyszłość): osiągnięcie dynamiki odporności ekologicznej europejskiego systemu żywnościowego poprzez politykę ukierunkowaną na konsumentów. W ramach tego projektu ECO-READY MASURIA, dzięki zaangażowaniu  partnerów, opracowane zostaną oparte na wiedzy strategie odporności dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw w sposób partycypacyjny, odpowiadające na regionalne potrzeby w zakresie odporności krótko-, średnio- i długoterminowej. Strategie będą uwzględniać regionalne potrzeby określonych kategorii produktów dotyczących produkcji: żywności, paszy oraz upraw.

Koordynator projektu – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Partnerzy (kolejność z wniosku):
  • Uniwersytet Warszawski
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
  • Gospodarstwo rolne Mirosław Gontar

LGD „LIDER W EGO” PRZYSTĘPUJE DO PROJEKTU ECO-READY MASURIA