TRADYCYJNY WYKUP W SEDRANKACH STAŁ SIĘ STAŁYM COROCZNYM WYDARZENIEM WSI

Tradycyjny Wykup, albo inaczej „chodzenie z Alleluji” to dawny, regionalny zwyczaj wielkanocny.

Dawniej, w okresie wielkanocnym  po wsiach chodziły grupy „wykupnioków”, wykrzykując rytmicznie niedługie wierszowane oracje nazywane „przeproskami” lub „wyrockami”.

Za wykrzyczany „wyrocek” dostawali wykupek, czyli najczęściej malowane jaja, czy też kawałki świątecznego kołacza.

W niedzielę 14 kwietnia 2023r. już  po raz trzeci w Sedrankach odtworzono tą tradycję, dzięki ogromnej pracy Jadwigi Wasilewskiej  oraz zaangażowaniu zespołów ludowych z regionu , Koła Gospodyń Wiejskich „Białe Łabędzie”
w Sedrankach
oraz sołtysa Sedranek. Nasz LGD również pomógł w organizacji tego wydarzenia poprzez zorganizowanie tradycyjnego stołu potraw regionalnych.

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy  spotkać się z żywą kulturą ludową. Dzięki takim wydarzeniom jak „WYKUP”, które niewątpliwie jest naszym  niematerialnym dziedzictwem kulturowym, przyczyniamy się do kultywowania
i pielęgnacji dorobku kulturowego wsi. Staramy się wspomagać działania, które pomogą ocalić od zapomnienia tradycje i zwyczaje naszych przodków.

Gorące podziękowania dla Pani Jadwigi Wasilewskiej oraz wszystkich osób
i zespołów, które przyczyniły się do organizacji tej imprezy.

TRADYCYJNY WYKUP W SEDRANKACH STAŁ SIĘ STAŁYM COROCZNYM WYDARZENIEM WSI