Smart Villages – wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko organizuje semirarium pt. „Smart Villages – wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”.

Seminarium odbędzie się 4 czerwca 2024 r.

Miejsce: Hotel Folwark Łękuk

Przewidziany czas: od godz. 10.00  do około godz. 14.30

Główne zagadnienia, które będą omawiane:

  • Koncepcja smart villages
  • Wizja inteligentnych wsi w Polsce
  • Wsparcie z zakresu koncepcji smart village w ramach działania LEADER
  • Potencjał  smart village naszego regionu – przykłady i pomysły wsi prezentowane przez sołtysów lub KGW.

Przewiduje się uczestnictwo – ok. 50 osób, mieszkańców obszarów wiejskich, sołtysów, liderów społeczności wiejskiej, rolników i domowników, organizacji pozarządowych i doradców –  z regionu  Oddział Olecko.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” informuje, iż w nowym okresie programowania zgodnej PS WPR 2023-2027 będziemy preferować wnioski zgodne z przyjętymi planami SV oraz będzie ogłoszony nabór grantowy na przygotowania tej koncepcji.

 

Smart Villages – wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich