GALA FILMOWA W ŁUKCIE

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie odbyła się Gala Filmowa pt. „Pejzaże Krainy Drwęcy i Pasłęki”. Zaprezentowano filmy projektowe, które pokazały walory przyrodnicze i turystyczne 8 gmin z Warmii i Mazur. Projekt pod nazwą „Widzę więc Wiem” realizowany był przy współpracy trzech Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”. Realizacja filmów możliwa była dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie wydarzenia nie zabrakło również wystąpień artystycznych oraz prelekcji związanych z promocją regionu. Gala Filmowa pt. „Pejzaże Krainy Drwęcy i Pasłęki” była nie tylko podróżą pełną różnorodności przez lokalne dziedzictwo i kulturę, ale pokazała również malownicze krajobrazy regionu.

Jak wiadomo, Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Lokalna Grupa Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki jest obszarem o wybitnych walorach turystycznych i przy znakomitej współpracy z PIXEL DANCE ukazano te atuty na filmach promocyjnych wszystkich ośmiu gmin objętych działalnością organizacji: Łukty, Morąga, Ostródy, Jonkowa, Światek, Miłakowa, Grunwaldu i Dąbrówna.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pań: Wandy Łaszkowskiej, Ilony Grabowskiej, Moniki Kawieckiej oraz Alicji Poluchy za profesjonalne przygotowanie Gali oraz za wzorową współpracę z UG Łukta.

GALA FILMOWA W ŁUKCIE