ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI NA WARMII I MAZURACH – KONFERENCJA

Przeciętnemu Polakowi Mazury kojarzą się z wodą, zdrowym i czystym środowiskiem. Nic dziwnego więc, że władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego chcą, aby Warmia i Mazury kojarzyły się również z dobrym jedzeniem, wytwarzanym z lokalnych produktów.

W dniach 21 i 22 listopada 2023r. w Masuria Hotel & SPA w Worlinach koło Łukty odbyła się konferencja „Żywność wysokiej jakości na Warmii i Mazurach – dobre praktyki, oczekiwania i wyzwania”.

Wzięli w niej udział producenci i przetwórcy żywności, restauratorzy oraz instytucje kultywujące dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Obecni byli także przedstawiciele instytucji państwowych (służby weterynaryjne, inspekcje jakości, banki żywności) oraz przedstawiciele samorządów, szkół, Lokalnych Grup Działania, Grup Rybackich.

W pierwszym dniu wręczono certyfikaty przynależności do sieci. Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 roku do Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury” zostało przyjętych 31 członków w czterech kategoriach, którzy odebrali z rąk Sylwia Jaskulska Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Jarosława Sarnowskiego Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa certyfikaty oraz metalowe szyldy z logo Sieci.

Z obszaru LGD Lider w EGO do sieci zostały przyjęte: Spółdzielnia Mleczarska w Olecku i Mazurska Pasieka prowadzona przez Szymona Kalejtę.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących sprzedaży bezpośredniej, znakowania żywności, wykorzystania social mediów w celu promocji firmy, produktów.

Po południu pierwszego dnia odbył się pokaz kulinarny pn. Z ziemi włoskiej do Polski prowadzony przez Giancarlo Russo.

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI NA WARMII I MAZURACH – KONFERENCJA