SESJA RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI – RADNI WYSŁUCHALI INFORMACJI PREZESA LGD

W poniedziałek, 30 października 2023r. w trakcie sesji Rady miejskiej w Gołdapi Prezes Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” Jarosław Franczuk przedstawił radnym i władzom Gołdapi informację z działalności LGD w okresie programowania 2014-2023. W okresie tym z premii na podejmowanie działalności skorzystało 10 osób, dwie firmy otrzymały dotację na rozwój. Ponadto na wnioski Domy Kultury oraz Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przeznaczono 3 dotacje na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, ponadto zrealizowano jedną inicjatywę lokalna przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.

Łącznie na obszar gminy-miasta Gołdap wpłynęło ponad 1,8 mln środków z LGD „Lider w EGO”.

Prezes LGD poprosił Przewodniczącego Rady o możliwość zaprezentowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, gdy zostanie już podpisana umowa na jej realizację.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI – RADNI WYSŁUCHALI INFORMACJI PREZESA LGD