W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALACH OLECKICH WYKORZYSTANO SCENARIUSZE I PLANSZE EDUKACYJNE PRZYGOTOWANE PRZEZ LGD „Lider w EGO”

W dniu 24 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
odbyło się praktyczne szkolenie nauczycieli z wykorzystania scenariuszy lekcji i plansz edukacyjnych z zakresu ekologii opracowanych w ramach projektu współpracy „Wiem Czym Oddycham”.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” z Ełku wraz z 2 innymi LDG z naszego województwa w ramach poddziałania – Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Lekcję dla klasy V poprowadziła nauczycielka tamtejszej szkoły Pani Teresa Truchan,
a wszyscy uczestnicy szkolenia mogli obserwować możliwość wykorzystania pomocy dydaktycznych, które powstały w ramach projektu. Zakres plansz edukacyjnych obejmował
3 tematy: segregacja śmieci, woda i powietrze. W szkoleniu uczestniczyło 19 nauczycieli oraz wójt Gminy Kowale Oleckie Krzysztof Locman  i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich Pan Andrzej Szcześniak. Obecny także na szkoleniu przedstawiciel LGD „Lider
w EGO” Krzysztof Łapiński zauważył dużą wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska wśród młodzieży. Uczniowie byli bardzo aktywni i sprawnie odpowiadali na pytania z tematu segregacji śmieci, recyklingu i  zagadnień ekologicznych.

Bardzo chcemy podziękować dla Mazurskiego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli w Ełku,
Pani Teresie Truchan, Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich oraz Panu Wójtowi gminy  Kowale Oleckie za zaangażowanie w przygotowanie szkolenia. Na koniec wszystkim nauczycielom zostały przekazane zestawy plansz edukacyjnych do wykorzystania w szkołach, w których pracują.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALACH OLECKICH WYKORZYSTANO SCENARIUSZE I PLANSZE EDUKACYJNE PRZYGOTOWANE PRZEZ LGD „Lider w EGO”