W złączeniu znajduje się wersja elektroniczna publikacji „Strefy Aktywności a rozwój obszarów wiejskich”, która powstała w ramach projektu współpracy, który zrealizowany został przez Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, Lokalną Grupę działania „Region Włoszczowski”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Bieżące informacje o działalności utworzonych Centrów Aktywności Lokalnej znajdą Państwo na naszych profilach społecznościowych wystarczy w wyszukiwarce Facebook’a wpisać: #strefyaktywności, #CALStaszów, #CALŁagów.

221202_SE_Podrecznik_Dobrych_Praktyk

STREFY I CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – DOBRE PRAKTYKI