PODSUMOWUJEMY SWOJĄ PRACĘ – EWALUACJA EX-POST
W poniedziałek, 12 grudnia br. odbyło się spotkanie w ramach ewaluacji ex-post LGD „Lider w EGO”. Spotkanie odbyło się zarówno w wersji spotkania fizycznego, jak i w wersji on-line, w formie wywiadu zogniskowanego. Zajęcia prowadził p. Mariusz Wachowicz z firmy Omikron.
Badanie dotyczyło oceny działalności LGD oraz Lokalnej Strategii Rozwoju i jej wpływu m.in. na kapitał społeczny, grupy defaworyzowane, rozwój przedsiębiorczości, turystykę i dziedzictwo kulturowe oraz innowacyjność. Wnioski i podsumowanie w najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie www i FB.
Dziękujemy uczestnikom za poświęcony czas i dotarcie do nas mimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych 🌨
#lgdliderwego #LGD #ewaluacja #omikronbadania
PODSUMOWUJEMY SWOJĄ PRACĘ – EWALUACJA EX-POST