JAK TWORZYĆ, PISAĆ I REALIZOWAĆ PROJEKTY NA WSI? — RUSZYŁY SZKOLENIA DLA KOBIET

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla kobiet wiejskich, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego oraz pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by łatwiej im było dobrze planować i realizować swoje działania.

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów, to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Kobiety są filarami tych organizacji.

Zapraszamy więc kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim na szkolenia „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędą się:

 • 03-05.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie),
 • 10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie),
 • 03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie),
 • 03-05.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie),
 • 14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie),
 • 12-14.05.2023 – Białystok (woj. podlaskie),
 • 19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie),
 • 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie).

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie organizatora i naszego partnera Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w terminie:

 • 6-20 grudnia 2022 r. – woj. mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie;
 • 1-15 marca 2023 r. – woj. podlaskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie.

Każde z ośmiu szkoleń będzie trwało trzy dni. Od około godziny 17:00 pierwszego dnia do około godziny 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.).

Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

 • myślenia projektowego,
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
 • budżetowania projektowego,
 • zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
 • roli partnerów w projekcie,
 • możliwych dofinasowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
 • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami.
Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.


Ramowy program oraz regulamin znajdują się poniżej. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

JAK TWORZYĆ, PISAĆ I REALIZOWAĆ PROJEKTY NA WSI? — RUSZYŁY SZKOLENIA DLA KOBIET