PROMOCJA KSIĄŻKI „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni przez gminę Prostki”

Pierwsze spotkanie promujące książkę „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni przez gminę Prostki” odbyło się 15 listopada w Domu Spotkań z Kulturą. To wyjątkowe, historyczne wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Projekt zrealizowany został w ramach zadania „Lokalne dziedzictwo kluczem do wzmocnienia kapitału społecznego gminy Prostki”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne dla Prostek i jego mieszkańców wydarzenia zainspirowały autora książki, dr Stefana Marcinkiewicza, do odkrywania przeszłości tego wyjątkowego miejsca, do poznawania jego dziejów, skomplikowanych losów społeczności czy tragicznych wydarzeń sprzed lat. Książka to podróż w czasie, spacer po dawnych Prostkach z ciekawymi anegdotami wzbogaconymi wywiadami z mieszkańcami, archiwalnymi zdjęciami i wycinkami z gazet. Jest to pierwsza publikacja poświęcona w całości bogatej historii gminy Prostki.

W czasie spotkania autor publikacji zaprezentował wybrane zagadnienia i przybliżył kulisy pracy nad książką. Na duże uznanie zasługują mieszkańcy Prostek oraz instytucje (m.in. Muzeum Historyczne w Ełku), które z zaangażowaniem włączyły się w powstawanie tytułu. Udostępnione przez nich materiały, zdjęcia i udzielone wywiady wzbogaciły publikację.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Prostki Panu Rafałowi Wilczewskiemu i pracownikom urzędu za zaproszenie na spotkanie. Możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu była dla nas wyróżnieniem. Od lat współpraca Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” z gminą opiera się na zasadzie wzajemnego partnerstwa. Zawsze z chęcią, zaangażowaniem i wzajemnym zaufaniem podchodzimy do wspólnych projektów i działań.

Dziękujemy Pani Helenie Penkiewicz ze Stowarzyszenia Nasze Prostki za owocną współpracę i udostępnienie zdjęć z wydarzenia.

PROMOCJA KSIĄŻKI „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni przez gminę Prostki”