ŚWIETLICA W GIŻACH OGRZEWANA I OŚWIETLANA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina w Giżach otrzymało dotację w konkursie na ogólnodostępną Infrastrukturę Turystyczno-Rekreacyjną ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”. Celem było obniżenie kosztów oraz zapewnienie ciągłego ogrzewania budynku świetlicy. Dotychczasowe ogrzewanie z kotłowni i kominka zostało zlikwidowane jako niepotrzebne i zastąpione systemem bezobsługowym poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy skierowanym na południa i głębinowych pomp ciepła zamieniających ciepło z głębi ziemi na ciepło dostarczane do ogrzewania budynku. Pompa ciepła posiada zainstalowany również zasobnik ciepłej wody użytkowej. Stowarzyszenie liczy, że ilość produkowanej energii elektrycznej w zupełności wystarczy na oświetlenie i funkcjonowanie pompy ciepła. Cały system jest zwizualizowany i sterowany poprzez aplikacje internetowe. Według danych po dwóch tygodniach funkcjonowania systemu korzyści już się pojawiły o czym świadczy zrzut ekranu aplikacji!

Według Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” taka instalacja może być traktowana jako wzorcowa i w przypadku sprawdzenia założeń wdrażana w innych świetlicach w kolejnym okresie programowania.

Beneficjent: Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina

Wartość projektu: 249.892,00 zł

Tytuł operacji   Zmiana systemu ogrzewania Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Giżach z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych

Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel ogólny nr 2.

Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1

Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Cel operacji –  podniesienie standardu Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Giżach poprzez umożliwienie korzystania z budynku przez cały rok dzięki zmianie systemu ogrzewania  z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Zakres prac obejmował budowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji fotowoltaicznej oraz montaż źródła ciepła – pompy ciepła.

Czynnik grzewczy o parametrach wody grzewczej 42℃/34℃ pozyskiwany jest z pompy ciepła Viessman Vitocal o mocy 16,5 kW, z którą połączona została  instalacja centralnego ogrzewania.

Wewnątrz pomieszczeń budynku posadowione zostały nowe urządzenia: grzejniki, bufory ciepła, pompa ciepła. Na dachu budynku zamontowano najnowszej generacji panele fotowoltaiczne o łącznej mocy wytwórczej  na poziomie 9,84 kW/p.

Zapewnienie stałego ogrzewania spowoduje zwiększenie liczby organizowanych imprez  oraz umożliwi korzystanie z budynku przez cały rok. Mieszkańcy będą mogli również korzystać z aplikacji przedstawiającej sposób wytwarzania i zużycia energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii.

ŚWIETLICA W GIŻACH OGRZEWANA I OŚWIETLANA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII