SUKCES KGW Z OBSZARU EGO NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH

Każdego roku dożynki są okazją do spotkań rolników oraz mieszkańców całego województwa – symbolicznym podziękowaniem za zbiory i ich trudną, codzienną pracę. Wojewódzkie Święto Plonów odbyło się 18 września w skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku.

Tradycyjnym akcentem wydarzenia było składanie wieńca dożynkowego. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poza konkursem na najładniejszy wieniec dożynkowy, skierował także do kół gospodyń wiejskich zaproszenie do współzawodnictwa i przygotowania stoisk dożynkowych. Z możliwości tej skorzystały dwa Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD „Lider w EGO”: KGW Stradunianki oraz KGW w Sedrankach.

Ideą corocznego konkursu jest utrzymanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej oraz promocja regionalnych produktów i lokalnych inicjatyw. Obydwa wspomniane Koła Gospodyń Wiejskich doskonale wpisały się w założenia przedsięwzięcia, co przyniosło sukcesy:
Koło Gospodyń Wiejskich Stradunianki: I-sze miejsce za najlepszą potrawę i II-gie za najlepsze stanowisko dożynkowe
Koło Gospodyń Wiejskich w Sedrankach: wyróżnienie.

Gratulujemy i bardzo dziękujemy za pomysłowość, ogrom pracy włożony w przygotowanie stoisk, potraw oraz godne reprezentowanie naszego obszaru!

Wyjazd KGW do Olsztynka został sfinansowany dzięki współpracy z LGD „Lider w EGO”.

SUKCES KGW Z OBSZARU EGO NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH