Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza osoby zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii, rozwiązań innowacyjnych i dobrych przykładów służących ochronie środowiska na obszarze EGO, na wizytę studyjną w dniach 13-14 października 2022 roku (1 nocleg). Wyjazd organizowany jest w ramach projektu współpracy „Wiem czym oddycham” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” we współpracy z Lokalną Grupą  Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” oraz Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, finansowanego z  „Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i założenia realizacyjne operacji, pokazane przykłady odnawialnych źródeł energii oraz przedstawione innowacyjne rozwiązania obiektu hotelowego. Odbędą się także dwie wizyty studyjne prezentujące dobre przykłady na obszarze działalności LGD „Lider w EGO”.

W wizycie studyjnej udział mogą wziąć przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sektora gospodarczego oraz społecznego. Rekrutacja trwa w dniach 15-22 września 2022 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń według przesłanego scanem wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do artykułu.

Załącznik

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY „WIEM, CZYM ODDYCHAM”