Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 1/2022 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej oraz oraz nr 2/2022 z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023

W załącznikach protokół oraz listy z wyborem operacji:

Protokół posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych na podejmowanie działalności

Lista operacji zgodnych z LSR – Podejmowanie Działalności

Lista operacji wybranych ITR – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista operacji zgodnych z LSR – ITR – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Wzór protestu

WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 19 SIERPNIA 2022R.