WIZYTA STUDYJNA LGD „LIDER W EGO” W HISZPANII

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w ramach projektu współpracy „Wiem czym oddycham” w dniach 18-25 czerwca zorganizowała wizytę studyjną w Hiszpanii, odwiedzając lokalne grupy działania, organizacje, spółdzielnie rolnicze oraz przedstawicieli samorządów obszaru Andaluzji. Każdego dnia uczestnicy wyprawy poznawali przykłady dobrych praktyk oraz współpracy – jednej z podstawowych zasad filozofii LEADER.

Pierwszym punktem wizyty studyjnej w Hiszpanii było spotkanie z Dyrektorem Grupy Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Antequera (www.antequeracom.com), czyli lokalnej grupy działania. Maria Luisa Olmedo Carmona przywitała nas w jednej z większych spółdzielni rolniczych w Andaluzji. Dcoop (www.dcoop.es) to kooperatywa składająca się z tysięcy rolników i hodowców, którzy współpracują ze sobą, aby oferować odbiorcom swoje produkty. Misją spółdzielni jest zrównoważony rozwój obszaru i jego społeczności oraz bycie wiodącą korporacją rolno-spożywczą, obecną na wszystkich rynkach i łączącą produkty wytwarzane przez lokalnych rolników z konsumentami na całym świecie poprzez eliminację pośredników.

Grupa Dcoop jest największym na świecie producentem oliwy z oliwek i wiodącym producentem wina, obok prężnie działających także sektorów zaopatrzenia, hodowli bydła, orzechów i zbóż. Dzięki uprzejmości Zarządu spółdzielni mogliśmy na własne oczy poznać poszczególne etapy produkcji oliwy z oliwek, wraz z innowacjami technologicznymi, od pola do opakowania.

Organizacja podejmuje szereg działań, aby zapewnić swoim członkom jak największą rentowność poprzez marketing swoich produktów w najlepszy możliwy sposób przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Spółdzielnia gwarantuje miejsca pracy na obszarze wiejskim, sprzyja zrównoważonej wymianie handlowej, innowacyjności, sprawiedliwej i wysokiej jakości produkcji rolnej oraz hodowlanej.

Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej byli pod wielkim wrażeniem dobrze zorganizowanej, rozwiniętej i doskonale funkcjonującej spółdzielni. Wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z efektami wypracowanych modeli współpracy i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność były bardzo inspirujące oraz motywujące.

Dziękujemy @antequeracomarca oraz @ grupoDcoop za poświęcony czas, cenną wiedzę i bardzo miłe przyjęcie!

W niedaleko miejscowości Fuente de Piedra znajduje się laguna, będąca jednym z nielicznych w Europie siedlisk flamingów. Znajduje się tu ich miejsce rozmnażania. Dziś jest to rezerwat przyrody, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu w lagunie pozyskiwano sól kamienną. Było to możliwe gdyż laguna znajduje się na płaskim terenie i na niektórych obszarach powodowało to odparowanie wody.

W lagunie obserwuje się rozmnażanie flamingów: budowę gniazd, karmienie młodych i przygotowanie ich do lotu, gdyż po osiągnięciu odpowiedniego wieku zimują one w Maroku. Wszystkie ptaki są obrączkowane i liczone. Jest to bardzo czuły ekosystem uzależniony od ilości wody: jeśli jest jej mało, flamingi nie rozmnażają się ze względu na zagrożenie dla składanych jaj przez drapieżniki, np. lisy. Zbyt wysoka woda powoduje z kolei niemożliwość zbudowania gniazda. A pamiętać należy, że flamingi składają jajo jedno rocznie!

Lokalna Grupa Działania z Antequery wyposażyła lokalną przewodniczkę przyrody w sprzęt do obserwacji: lornetki i lunety. Miejsce budowania gniazd jest oddalone od brzegu o kilka kilometrów. Bliższe obserwacje dorosłych osobników są możliwe z bliższej odległości w okolicach nowocześnie wyposażonego centrum obserwacyjnego, gdzie również znaleźć można inne ciekawe informacje o  życiu flamingów.

Pracowity dzień zakończyliśmy wizytą w Torcal de Antequera – Parku Narodowym. Andaluzja, która była celem naszej wizyty studyjnej słynie z dużej ilości ekosystemów, będących wynikiem naturalnej ewolucji oraz przykładów jak z tych zasobów korzystają  ludzie, którzy zaludnili jej terytorium.

Ogromna różnorodność biologiczna, geologiczna i krajobrazowa Andaluzji sprawia, że region ten jest uważany za jeden z najbogatszych i najlepiej zachowanych regionów Europy . Ta różnorodność, stopień ochrony i możliwość pogodzenia ochrony przyrody z prawidłowym użytkowaniem zasobów naturalnych i rozwojem gospodarczym może być przykładem zrównoważonego rozwoju.

Park Przyrody El Torcal charakteryzuje się imponującym krajobrazem krasowym zbudowanym z wapienia . Jego powstawanie jest wynikiem procesu, który trwa kilkaset milionów lat . W tym celu musimy cofnąć się o około 200 milionów lat, kiedy znaczna część Europy i Bliskiego Wschodu była zanurzona w morzu Tetydy , rozpoczyna się proces sedymentacji węglanowej, spowodowany nagromadzeniem i odkładaniem szkieletów i muszli zwierząt morskich na dnie morza, które przetrwa około 175 milionów lat. Osady te gromadzą się i zagęszczają na różnych poziomach , tworząc poziome warstwy o grubości tysięcy metrów. Na skutek ruchu płyt tektonicznych obszar zostaje wyniesiony na wysokość blisko 2 tysięcy metrów nad poziom morza i poddany zjawiskom krasowym, czyli procesowi związanemu z rozpuszczaniem skał przez wodę.

Więcej: http://www.torcaldeantequera.com/

WIZYTA STUDYJNA LGD „LIDER W EGO” W HISZPANII