Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO” informuje, o rozpoczęciu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Leader PROW 2022-2027. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o udział w spotkaniach poświęconych tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie możliwość przedstawienia propozycji zakresów tematycznych, które wymagają wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej.

Planujemy spotkania w każdej gminie naszego obszaru.

Terminy spotkań.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM NOWEJ STRATEGII ROZWOJU