Informujemy, że 10 listopada bieżącego roku zakończył się nabór nr 4/2020, dotyczący  wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu. W przeprowadzonym naborze nie został złożony żaden wniosek.

INFORMACJA O NABORZE 4/2020