UROCZYSTE OTWARCIE IZBY MUZEALNEJ W STARYCH JUCHACH

W sobotę, 26 października 2019 roku w Starych Juchach w budynku parafii ewangelicko-metodystycznej uroczyście otwarto Izbę Pamięci.

Izba powstała jako świadectwo historii i tradycji ewangelików działających na Mazurach.

Jest owocem wspólnego wysiłku pasjonatów i fanów kultury, języka, historii i tradycji Mazurów.

W programie było  uroczyste poświęcenie, wykład dr. Stefana Marcinkiewicza „Od Prus Książecych do Prus Wschodnich… Korzenie ludności tutejszej” oraz koncert piosenek poetyckich w wykonaniu Katki Koteckiej i Pawła Borzeńskiego.

Licznie przybyli goście, m.in. : Poseł na Sejm Urszula Pasławska, Wójt gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko oraz liczna rzesza przyjaciół i znajomych.

Projetk pn. „Izba pamięci w Starych Juchach – świadectwem historii i tradycji Ewangelików działających na Mazurach” został zrealizowany w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”

UROCZYSTE OTWARCIE IZBY MUZEALNEJ W STARYCH JUCHACH