Już 8 września w Ełku odbędą się targi, podczas których będziecie mieli możliwość sprzedaży własnych produktów.

Zachęcamy do sprzedaży swoich ekologicznych produktów na największych targach ekologicznych w naszym regionie. Odbiorcom zapewniamy tematyczne prelekcje i warsztaty. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska wystawiennicze. Termin Targów Ekologicznych przewidziany jest na 8 września w Ełku.

Zapraszamy producentów produktów ekologicznych, jak również ludzi związanych z ideologią zero waste do zgłaszania swojego udziału.

Do współpracy zapraszamy w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i fundacje.

Zgłoś swój udział to proste.

Jak to zrobić?

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy znajdujący tu!

2. Wyślij na adres e-mail Kamila.Guzewicz@adelfi.pl

TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W EŁKU