W dniu 20 sierpnia br. w Olecku zebrała się Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w celu analizy protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naborów 1/2019 i 2/2019 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji wybranych pozostaje bez zmian.

Lista operacji zgodnych z LSR  – Podejmowanie Działalności

Lista operacji zgodnych z LSR – Rozwijanie Działalności

Lista operacji wybranych na podejmowanie działalności

Lista operacji wybranych na rozwój przedsiębiorczości

W załączeniu protokół z posiedzenie Rady

POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE PROTESTÓW