WYZWALAMY ENERGIĘ ŻYWIOŁÓW. BIAŁA OLECKA 3 SIERPNIA 2019r. GODZ. 11.00

Jednym z działań Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” jest wsparcie dla rozwiązań ekologicznych i wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Pięć Lokalnych Grup Działania: Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” (wszystkie z województwa podlaskiego) oraz Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  realizuje projekt współpracy pod nazwą: „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym”.

Celem operacji jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów partnerskich lokalnych grup działania z uwzględnieniem promocji gospodarki niskoemisyjnej efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych. Realizacja inicjatywy partnerskiej  na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym będzie się odbywać poprzez realizację szeregu zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w zakresie prezentacji i popularyzacji różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zrealizowała już jedno z działań. Była to konferencja otwierająca pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarze EGO – teoria i dobre praktyki”, która odbyła się w dniach 28-29 marca br. Celem konferencji było zwiedzenie miejsc, w których zastosowano rozwiązania, które mogą być modelowymi i godnymi do pokazania i ewentualnego przeniesienia pomysłów w inne miejsce. Konferencja rozpoczęła się w Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach, w jej trakcie Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski wraz z pracownikami: Moniką Niedzielewską, Helena Penkiewicz i Romanem Nowakowskim, przedstawił dwa projekty: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  PROW 2014-2020 oraz „Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia  ciepło wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Prostki” dofinansowany w RPO WiM.

Prezentowane wdrożenia cieszyły się dużym zainteresowaniem a uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących efektywności, zainteresowania mieszkańców oraz problemami pojawiającymi się w realnym wykorzystaniu rozwiązań. Następnie wszyscy przejechali do Siedliska Morena w Jeziorowskich koło Starych Juch. Jest to miejsce w 100% wykorzystujące do celów grzewczych odnawialne źródła energii w postaci pomp ciepła i paneli solarnych.

Kolejnym etapem zwiedzania ciekawych rozwiązań na naszym obszarze była biogazownia w Zajdach oraz zwiedzenie zastosowanego systemu ogrzewania kompleksu Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach, który wykorzystuje do opalania pellet drzewny.

Kolejnym działaniem naszego Stowarzyszenia będzie festyn pn. „Energia żywiołów” adresowany do mieszkańców obszaru LGD „Lider w EGO” i turystów, poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, który na nasze zlecenie zorganizuje Stowarzyszenie na rzecz pomocy i integracji społecznej „Biała Olecka”.

Festyn odbędzie się 3 sierpnia 2019 roku w Białej Oleckiej. Mamy nadzieję, że pomoże on wzmocnić świadomość mieszkańców, którzy podejmą decyzję dotyczącą efektywności energetycznej i oszczędzania energii w domu. Festyn poprzez promocję i popularyzację tematu energii odnawialnych winien zwiększyć zainteresowanie źródłami energii odnawialnych wykorzystywanymi przez indywidualne gospodarstwa domowe.

W programie:

– prezentacja ekologicznych rozwiązań technicznych jak fotowoltaika, auto z napędem elektrycznym, ekologiczne materiały w wykończeniu wnętrz,

– konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i dorosłych,

– warsztaty pt. „Drugie życie przedmiotu” – burza mózgów w poszukiwaniu nowego zastosowania niepotrzebnych rzeczy, pokaz mody wiecznie aktualnych kolekcji „second hand”,

– występy zespołów ludowych,

– imprezę uświetnią stoiska ze zdrową żywnością, rękodziełem, miodami.

W trakcie festynu będziemy mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, uzyskać wsparcie i radę od fachowców w zakresie rozwiązań, jak pozyskania dofinansowania.

Zapraszamy rodziny!

Imprezie towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów, będzie można zjeść potrawy regionalne i wygrać nagrody w konkursach!

 

 

WYZWALAMY ENERGIĘ ŻYWIOŁÓW. BIAŁA OLECKA 3 SIERPNIA 2019r. GODZ. 11.00