Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 1/2019 oraz 2/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Cel ogólny nr 1. Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023r., Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości, Przedsięwzięcie LSR 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO oraz Przedsięwzięcie LSR 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze EGO.

W załącznikach protokół oraz listy z wyborem operacji:

Protokół posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych na podejmowanie działalności

Lista operacji wybranych na rozwój przedsiębiorczości

Lista operacji zgodnych z LSR  – Podejmowanie Działalności

Lista operacji zgodnych z LSR – Rozwijanie Działalności

Wzór protestu-1

WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 24 LIPCA 2019 R.